Produkter

Träslag

Faner är ett fantastiskt material som finns tillgängligt i mängder av olika träslag. Uppskattningsvis finns det idag över 200 träslag som det tillverkas faner av. Förutom träets varma och varierande unika utseende finns det många fördelar med att använda trä, kanske mest ur miljösynpunkt.

Våra leverantörer av faner är starkt engagerade i att bevara bestånden av träd och skog.

Ett vanligt bok- eller ekträd genererar ca 1000-1500 m2 faner. Det gör faner till det mest miljömässigt effektiva sätt att producera trämöbler eller inredningar med. 

Vi lagerför alla vanliga träslag. Allt faner köps in genom fysisk inspektion av våra inköpare, detta för att säkerställa kvalitet, färger och strukturer. Vi har under åren skaffat oss ett väldigt stort leverantörsnätvek och kan med lätthet införskaffa de flesta träslag för faner.

Nedan följer en översiktsbild av olika träslag:

Alm
Ask
Ek
Körsbär
Rökt ek
Sapeli

Här ser ni några av de träslag vi kan erbjuda, det finns dock mycket mer varianter/träslag att välja bland.