Produkter

Faner i format

Vi har en av de mest moderna maskinparkerna för fogning av faner. I vår fabrik har vi alltifrån den senaste stumfogstekniken till äldre intarsia bearbetningsmaskiner.

Vårt rationella flöde, kombinerat med lång erfarenhet och yrkesskicklighet, gör oss till marknadens främsta leverantör för faner i format.

För uppnå optimalt resultat bör det först bestämmas hur man önskar att faneret skall se ut. Följande bör beaktas:

Att beakta:

Träslag

Först och främst måste man självklart välja vilket träslag man önskar.  Vi lagerför ett antal olika träslag. Om Ni inte hittar det önskade träslaget i vårt sortiment kan vi med kort varsel skaffa fram detta, från vårt världsomspännande leverantörsnätverk. Vänligen se ett urval av våra lagerförda träslag här.

Struktur

Vi skiljer på två olika sorters fanerstrukturer, kärna (plan) eller kvart (rakt) skuret faner. Det är viktigt att besluta vilken sorts struktur man önskar då slutresultat är väldigt olika. Se nedanstående exempel:

Kärna (plan)
Kärna (rak)

Sammansättningsteknik

När vi tillverkar faner i format så fogar vi ihop faneren med olika tekniker (se avsnitt fogning). Det finns ett flertal olika sätt att foga ihop faner. Nedan är de 4 vanligaste sammansättningsteknikerna.

• Utvikt
• Utdraget
• Ändvänt
• Planklagt

Vänligen klicka in på denna länk för att se bildexempel på olika sammansättningar.

Fogning

Det finns 3 olika sorters fogningstekniker: stumfogtrådfog och pappersfog.  Vi har en mycket avancerad maskinpark och kan foga ihop faner med alla ovanstående fogtekniker. Kontakta oss för råd om vad som är bäst för dina faner.

Kvalitet

Fanerkvalitet kan vara väldigt svårt att beskriva i ord. Det finns inga generella regler i branschen, utan det är upp till betraktarens ögon att bestämma vad som är hög respektive låg kvalitet. Vi skiljer på 4 olika kvaliteter:

AAEn mycket hög kvalitet, inga märkbara defekter, jämn färg, fin struktur. Lämpligt för produkter med extremt höga krav. 
AEn normal god kvalitet. Jämn färg, god struktur, vissa enstaka naturliga defekter får förekomma. Naturliga trävariationer får dock ej vara störande. Lämpligt för synliga möbeldetaljer. 
BLämpar sig till insidor och ytor som icke är direkt synliga vid första anblick. Viss färgvariation får förekomma, samt vissa defekter 
C

Alla typer av defekter är tillåtna. Denna kvalitet är lämplig som spärrfaner.

 

Uträkningsmatris

Via den här matrisen kan du enkelt räkna ut hur många kvadratmeter faner du behöver till ditt projekt. Klicka på den här länken för mer information.