Vilka är vi

Om oss

Components by Glimakra är en ledande underleverantör av fanerade komponenter till möbel och inredningsindustrin. Företaget är ett anrikt svenskt familjeföretag där den fjärde generationen bygger vidare på yrkestraditionen.

Våra tjänster

Vi erbjuder våra samarbetspartners inom Europeisk möbel och – inredningsindustri kvalificerade lösningar baserade på svenskproducerade fanerade komponenter och massivträ.

Vår vision

Components by Glimakra skall eftersträva innovation och nytänkande i alla tänkbara former. Vi ser det som en grundpelare i företagets existens. Våra kunder skall få ta del av vår innovationskraft för att tillsammans bli starkare. Vi eftersträvar att bli branschens ledande aktör inom nytänkande och innovation.

Components of Glimakra har en lång och spännande historia med över 100 år av erfarenhet bakom sig.

Faner centralt för oss och vi har sedan starten 1909 levererat miljontals kvadratmeter faner, till kunder över hela världen. Våra produkter har under åren varierat i sin utformning men faner har alltid varit vårt basmaterial, och är det än idag.

Vår vision

Hos oss är gemenskap en självklarhet.

Lyssna

En sak vi har lärt oss av vår långa historia är att lyssna, både från våra kunder och från våra medarbetare. Vi skall ha stora öron, därför sätter vi oerhört stor vikt på personliga relationer, både med kunder och med våra egna medarbetare. Vi skall alltid vara nära kunden och lyssna på vad de säger, lära från dem, allt i syfte att bättre förstå dem.

Lära

Att lära och att lära ut. Vi är inte bäst på allt, därför måste vi också titta på dem som är bäst och lära från dem. Fanerami skall vara ett företag som söker förbättringar inom alla områden och försöka lära från dem som har lyckats. Samtidigt skall vi vara givmilda och lära ut alla saker vi lär oss till dem som vill lyssna. Vår vision är att våra kunder skall kunna lära sig lika mycket från oss som vi lär av dem.

Anpassa

Grundläggande för oss är att anpassa sig. Det gäller hela vår organisation. Om vi skall kunna uppnå vår vision och våra mål måste vi hela tiden anpassa oss. Tiderna förändras snabbt och vi skall vara ett flexibelt företag som utnyttjar förändringarna till något positivt. Detta gör vi genom att lyssna och att vara innovativa men också genom att alla våra anställda skall förstå och inse varför vi skall anpassa oss och förändras. Nyckelfaktorn med anpassning är att inse nödvändigheten och att omfamna den istället för att motarbeta den, detta skall vi sträva efter.